Política de Privacitat

El titular d’aquest lloc web és SPLAI CASTELLÓ SL, d’ara en avant SPLAI, amb CIF/NIF B12595369 i amb Seu 12100 Grau de Castelló, Avgda Sebastian Elcano, 20 4tB.

SPLAI és una entitat inscrita en el Registre Mercantil, Tom: 1134; Foli: 67; Fulla: CS-19668, i proveïda de CIF número B12595369.

Amb ànim que l’ús del Web s’ajuste a criteris de transparència, claredat i senzillesa, SPLAI informa l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb SPLAI, a través de l’adreça de correu electrònica: info@splaiteatre.com.

SPLAI es compromet a mantindre actualitzades les presents condicions, si bé es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment i sense previ avís, per la qual cosa es recomana la seua consulta de manera freqüent.

SPLAI d’acord amb el bon ús de les noves tecnologies i per a garantir els drets de les persones físiques, així com garantir la confiança en les relacions comercials amb els nostres clients, l’informa donant compliment a l’art. 9 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, que la nostra empresa s’identifica en Internet a través dels dominis http://www.splaiteatre.com, http://www.splaiteatre.es, http://www.splaicastello.com i http://www.splaicastello.es.

Accés i Seguretat

L’accés a la web de SPLAI és lliure i atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari.

L’accés i/o ús dels llocs web d’SPLAI per part dels usuaris està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions vigents en el moment de l’accés.

Si l’usuari no estiguera d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstindre’s d’utilitzar la pàgina web i d’operar per mitjà d’aquest. L’usuari és plenament conscient que la mera navegació per les presents pàgines web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions.

Els usuaris en realitzar consultes a través dels formularis habilitats en *versiongalega, accepten de manera expressa -mitjançant un clic de “Leo i accepte la *pólitica de privacitat”- abans d’enviar les dades, aquestes Condicions Generals i la Política de Privacitat d’SPLAI.

L’usuari declara ser major d’edat, tindre capacitat suficient per a contractar i haver llegit, entés i acceptat les presents Condicions.

Les dades personals que ens facilite hauran de ser veraces i correspondre’s amb la realitat, es tractaran amb escrupolós respecte a la política de privacitat que pot consultar en la nostra pàgina web. Quan ens proporcione dades personals, li sol·licitarem el seu consentiment per a procedir a tractar-los i incorporar-los en els fitxers titularitat d’SPLAI.

Per a això, li sol·licitarem que atorgue la seua conformitat amb la nostra política de privacitat. En qualsevol moment pot exercitar els drets que la Llei li concedeix respecte a aquestes dades.

Utilització correcta dels serveis

L’Usuari s’obliga a usar els Serveis de manera diligent, correcta i lícita per la qual cosa és conscient i accepta expressament que l’ús de la web es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web es realitza en tot moment sota la seua sencera responsabilitat, i es compromet a fer un correcte ús de la mateixa de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic i els bons costums, responent enfront d’SPLAI o enfront de tercers dels danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència d’un ús inadequat dels continguts. En concret es compromet a evitar:

a. Intentar accedir als comptes privats d’altres usuaris o a àrees restringides d’SPLAI i, en el seu cas, extraure informació, vulnerar els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació.

b. Suplantar la identitat d’altres usuaris.

c. Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SPLAI presta els seus serveis.

d. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització de SPLAI o del titular dels corresponents drets sobre els continguts.

e. Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de SPLAI o de terceres persones

SPLAI vetlarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a interrompre o restringir l’accés i gaudi dels serveis a aquells Usuaris que demostren conductes que, segons el parer d’SPLAI, resulten contràries a la moral, l’ordre, els bons costums, a aquestes condicions d’ús de manera que puguen incidir en el bon funcionament, en la imatge o en el prestigi d’SPLAI.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SPLAI puga patir, directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades del present Avís Legal, de les corresponents condicions particulars o de la llei en relació amb la utilització de la web.

Continguts

SPLAI no es farà responsable pels errors tipogràfics o falta d’exactitud o actualització de la informació que els continguts propis o de tercers que eventualment publiquen en aquesta pàgina web pogueren contindre. En el cas que es publicaren continguts que vulneren els drets de propietat intel·lectual o industrial; que violen els secrets empresarials de tercers; que puguen ser constitutives de delicte o vulneren la legalitat vigent; o que atempten contra els principis recollits en l’article 8 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, SPLAI cessarà en la publicació o retirarà la informació de la web.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat d’SPLAI o de tercers, els drets dels quals reconeix SPLAI, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional.

No se cedeix a l’Usuari cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari haurà d’abstindre’s d’obtindre, o intentar obtindre, els continguts de la web per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagen posat a la seua disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzen habitualment en Internet.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com considerar-se constitutiva d’un delicte conforme al Codi Penal espanyol.

Exclusió de Garanties i Responsabilitat

SPLAI es reserva el dret a interrompre l’accés a la web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

SPLAI no assumeix cap responsabilitat, ja siga per mal emergent o lucre cessant, en cas que existisquen interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen del control d’SPLAI, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari i/o tinga per origen causes de Força Major. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control d’SPLAI, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que SPLAI haja adoptat totes les mesures de seguretat de què dispose d’acord amb l’estat de la tècnica.

SPLAI no garanteix ni assumeix cap mena de responsabilitat pels resultats obtinguts o pels danys i perjudicis patits a conseqüència de l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats. La funció dels enllaços que apareixen en SPLAI és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferits per la web. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa SPLAI no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seua qualitat. En conseqüència, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Encara que SPLAI adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus, l’usuari deure ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i, en conseqüència, SPLAI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguen deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics dels usuaris així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.

SPLAI no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitze dels Serveis de la web ni de les seues contrasenyes, així com de qualsevol altre material relacionat amb els Serveis, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

Tota exclusió de responsabilitat s’entendrà feta sense perjudici de les garanties i cobertures legals que siguen aplicables als usuaris que tinguen la condició jurídica de consumidors segons la normativa vigent.

Esta política de cookies ha sido creada y actualizada por CookieFirst.com.